Motor- och Transportförsäkring

Motor- och Transportförsäkring

Försäkringskompetens kan bistå Er gällande samtliga försäkringar rörande motorfordon.

Vi har lång erfarenhet av enskilda fordonsförsäkring, försäkring av fordonsparker samt transportförsäkringar och vi utvecklar ständigt våra rutiner gällande skadeförebyggande åtgärder, analys av skaderesultat och dialoger med försäkringsbolagen.

Som transportör har Ni ett begränsat ansvar och vi hjälper till att säkra att Ni har rätt försäkringsskydd under de delar av transporten som Ni ansvarar för. Detta gäller oavsett om Ni transporterar med bil, järnväg, båt eller flyg.


Kontakta oss (Stängd)
Klicka här för att visa innehållet.
803
819