Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring

Vi på Försäkringskompetens hjälper Er som fastighetsägare att värdera Era fastigheter enligt försäkringsbranschens standard (FKB-värdering).

Utifrån FKB värderingen och analys av Era försäkringsbehov tar vi fram en anpassad försäkringslösning som ger ett fullgott skydd om något skulle hända. Vi kan även bistå med råd i försäkringsrelaterade ärenden vid renoveringar, om- och tillbyggnader.

Genom årlig genomgång ser vi till att Ert försäkringsskydd alltid är uppdaterat. I det fall det behövs genomförs riskbesiktning av auktoriserad riskingenjör.


Kontakta oss (Stängd)
Klicka här för att visa innehållet.
803
818