Skräddarsydda försäkringslösningar

Huvudmannaorganisationer

Försäkringskompetens hjälper huvudmannaorganisationer att skapa skräddarsydda försäkringslösningar för sina medlemsföretag.

 

Vi har egna system för att administrera försäkring för företag med franchisekoncept. Försäkringshandlingar, villkor, tryckmaterial utformas unikt med uppdragsgivarens profil.

Genom att upphandla försäkring gemensamt för en större grupp förbättras villkor och premier för franchisetagaren.

 


Kontakta oss (Stängd)
Klicka här för att visa innehållet.
803
816