Trygghet

Trygghet

Som försäkringsförmedlare står vi under tillsyn av Finansinspektionen, vars uppgift är att kontrollera banker, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

Försäkringskompetens är dessutom medlem i Svenska Försäkringsförmedlares Förening vilket borgar för att vi är seriösa och professionella gentemot försäkringsbolagen samt Er som kund. Om vi skulle göra något fel som förorsakar Er skada, har vi också en obligatorisk ansvarsförsäkring. Självklart behandlar vi all information konfidentiellt och med tystnadsplikt.

Försäkringskompetens är anslutet till InsureSec som arbetar med licensiering av försäkringsförmedlare för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag. www.sfm.se

 


Kontakta oss (Stängd)
Klicka här för att visa innehållet.
803
815